مقاله بررسی تغییرات ترکیبات آلی و معدنی آهن و منگنز با تغییرات درجه حرارت و قلیائیت در آب PH که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۲۷ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات ترکیبات آلی و معدنی آهن و منگنز با تغییرات درجه حرارت و قلیائیت در آب PH
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آهن و منگنز
مقاله قلیائیت
مقاله PH
مقاله درجه حرارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خضری سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: حیات بخش ملایری وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آهن و منگنز از جمله فلزاتی می باشند که وجود مقادیر جزیی از آن ها می تواند در آب مصرفی برای شرب و آب های صنعتی ایجاد اشکار کند. در سیستم رودخانه و آب های سطحی این فلزات بین فاز محلول و فاز جامد ( معلق و رسوب) توزیع می شوند. که البته در شرایط مختلف چگونگی این تبادل و توزیع یکنواخت نیست. تغییرات درجه حرارت، PH قلیائیت از جمله فاکتورهای موثر در تبادل این فلزات بین فازهای مذکور می باشند. تحقیق حاضر به بررسی تغییرات فاکتورهای فوق با تغییرات ترکیبات آلی و معدنی آهن و منگنز می پردازد. در این تحقیق محلول های با غلظت ۱۰ mg/lit سولفات و استات آهن و ۲ mg/lit سولفات و استات منگنز مورد استفاده قرار گرفت. مراحل انجام آزمایش شامل آماده سازی محلول ها، بررسی اثرpH ، بررسی اثر قلیائیت و بررسی اثر درجه حرارت می باشد. که بدین منظور حلالیت این ترکیبات آلی و معدنی آهن و منگنز در ۶ PH تا ۱۲، قلیائیت های ۵۰ تا ۴۰۰ و درجه حرارت های ۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج بعد از فیلتراسیون هضم فلزات در محلول و سنجش توسط دستگاه جذب اتمی بررسی شد. افزایش قلیائیت بیشترین تاثیر را بر کاهش حلالیت سولفات آهن دارد، که کمترین حلایت در قلیائیت ۴۰۰ به میزان ۰٫۴۸۶ mg/lit است. افزایش pH بیشترین تاثیر را برکاهش حلالیت استات آهن دارد که کمترین حلالیت در PH=12 برابر ۰٫۴۴۱ می باشد همچنین افزایش pH بیشترین افزایش pH بیشترین تاثیر را بر کاهش حلالیت سولفات و استات منگنز دارد که کمترین حلالیت آن ها در PH=12 به ترتیب برابر با ۰٫۲۴۷ و ۰٫۳۷۲ می باشد. با افزایش درجه حرارت حلالیت کاهش می یابد که این کاهش حلالیت در ترکیبات منگنز بیشتر از ترکیبات آهن و در ترکیبات معدنی بیشتر از ترکیبات آلی می باشد. همچنین در کل آزمایشات حدود ۹۰% منگنز در آب به صورت محلول وجود داشت. در حالی که حداکثر حلالیت آهن کمتر از ۴۰% بود.