مقاله بررسی تغییرات تبادلات گازی، فتوسنتز و عملکرد دانه ارقام مختلف آفتابگردان در شرایط تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات تبادلات گازی، فتوسنتز و عملکرد دانه ارقام مختلف آفتابگردان در شرایط تنش خشکی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کم آبیاری
مقاله آفتابگردان
مقاله هدایت روزنه ای
مقاله سرعت فتوسنتز
مقاله تبادلات گازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپویان مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تنش کم آبی بر فتوسنتز، تبادلات گازی و عملکرد چهار رقم آفتابگردان (Helianthus annuus L.) آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان اجرا شد. سطوح تنش کم آبی شامل: تامین آب کامل به عنوان شاهد، تنش کم آبی در مرحله تشکیل طبق، تنش کم آبی در مرحله گلدهی و تنش کم آبی در مرحله پر شدن دانه در کرت های اصلی و چهار رقم هیبرید آفتابگردان مستر، لاکومکا، یوروفلور و آذرگل در کرت های فرعی قرار گرفتند.نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر کمبود آب بر عملکرد دانه معنی دار بود و تنش خشکی باعث کاهش عملکرد در سه مرحله تنش نسبت به شاهد در هر چهار رقم شد. بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم آذرگل از آبیاری مطلوب به دست آمد. تنش در مرحله تشکیل طبق بیشترین تاثیر را بر روی عملکرد داشت و باعث کاهش شدید عملکرد شد، به طوری که در ارقام مستر، لاکومکا، آذرگل و یوروفلور به ترتیب کاهش ۶۲، ۵۲، ۶۵ و ۶۳ درصدی عملکرد دانه را موجب شد. همچنین سطوح تنش تاثیر معنی داری بر صفات فیزیولوژیک داشتند، به طوری که تنش کم آبیاری در مرحله تشکیل طبق در ارقام مستر، لاکومکا، آذرگل و یوروفلور به ترتیب کاهش ۲۶، ۲۷، ۲۰ و ۳۰ درصد، در مرحله گلدهی کاهش ۴۲، ۲۴، ۲۲ و ۳۹ درصدی و در مرحله پرشدن دانه کاهش ۳۴، ۲۲، ۱۶، ۲۵ درصدی را در سرعت فتوسنتز موجب شد. تنش ایجاد شده در هر سه مرحله باعث کاهش هدایت روزنه ای در ارقام شد و موجب افزایش co2 زیر روزنه ای در شرایط تنش گردید و در مجموع رقم آذرگل از نظر ویژگی های عملکردی و فتوسنتزی نسبت به سایر ارقام برتر بود.