مقاله بررسی تغییرات بار میکربی شیر خام و عوامل مرتبط با آن از محل دوشش تا ایستگاه جمع آوری شیر در منطقه اسفراین (یادداشت تحقیقاتی کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات بار میکربی شیر خام و عوامل مرتبط با آن از محل دوشش تا ایستگاه جمع آوری شیر در منطقه اسفراین (یادداشت تحقیقاتی کوتاه)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیرخام
مقاله شمارش کلی باکتریایی
مقاله اسفراین
مقاله عوامل مرتبط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سیفی حسام الدین
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شیر خام یکی از فسادپذیرترین غذاهایی است که پس از دوشش در معرض آلودگی های محیطی قرار می گیرد. در این بررسی با هدف بررسی نقش عوامل مختلف در افزایش بار میکربی شیر، از شیر خام تولیدی یکصد گاوداری اطراف شهرستان اسفراین به صورت تصادفی در اواسط فصول بهار، تابستان و پاییز ۱۳۸۹ نمونه برداری گردید. نمونه های شیر در سه مرحله: بلافاصله پس از دوشش، هنگام خروج از دامداری و هنگام تحویل به ایستگاه جمع آوری شیر خام اخذ گردید. نمونه ها از نظر شمارش کلی باکتریایی مورد آزمایش قرار گرفت. جهت تعیین ارتباط بین شمارش کلی باکتریایی با فاکتورهایی که احتمالا در تغییر آن موثر می باشند پرسش نامه ای طراحی گردید. آنالیز آماری با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک (Logistic regression) و روند genmod به وسیله نرم افزار آماری SAS انجام شد. به طور کلی در این بررسی عوامل موثر در حفظ زنجیره سرما، پیشگیری کننده از ورم پستان، عوامل موثر در بهداشت ظروف و تجهیزات؛ سن و نژاد و نیز عوامل غیرمستقیم نظیر سطح سواد دامداران و فاصله دامداری از مرکز جمع آوری، رابطه معنی داری (p<0.05) با افزایش بار میکربی شیر نشان دادند. با توجه به نتایج این بررسی، جهت کاهش بار میکروبی شیر، حفظ زنجیره سرما، ضدعفونی سرپستانک ها پس از دوشش، رعایت بهداشت ظروف و تجهیزات و نیز تجدید نظر در کیفیت آموزش بهداشت دامداران توصیه می گردد.