مقاله بررسی تغییرات ارزش و ذخایر غذایی گونه مرتعی Artemisia aucheri در مراحل دوازده گانه فنولوژیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۹۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تغییرات ارزش و ذخایر غذایی گونه مرتعی Artemisia aucheri در مراحل دوازده گانه فنولوژیک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کربوهیدرات های محلول
مقاله چرخه رشد
مقاله کیفیت علوفه
مقاله ارزش
مقاله ذخایر غذایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی زید
جناب آقای / سرکار خانم: اترک چالی عبدالناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از بین استراتژی های مختلفی که برای مدیریت اکوسیستم های مرتعی مطرح است، توجه به ارزش و ذخایر غذایی گیاهان مرتعی مهم و اساسی است زیرا آگاهی لازم در مورد کیفیت علوفه گیاهان مرتعی، میزان و محل ذخیره شدن کربوهیدرات های محلول در طول چرخه رشد آن ها، ممکن است زمان مناسب برای برداشت و چرای این گیاهان، با هدف دستیابی به یک سطح مطلوب از ترکیبات شیمیایی برای احتیاجات خاص دام و سلامت گیاهان را فراهم سازد. از بین گونه های مختلف مرتعی گونه مرتعی Artemisia aucheri به دلیل دامنه وسیع پراکندگی در ایران انتخاب و نمونه برداری شد. ارزش غذایی در این مطالعه بر اساس میزان هضم پذیری ماده خشک، انرژی متابولیسمی و پروتیین خام، میزان الیاف شسته شده در اسید و عوامل ذخایر غذایی شامل کربوهیدرات های محلول تخمین زده شد. تغییرات ارزش غذایی در قسمت اندام هوایی و مقایسه ذخایر غذایی در قسمت ریشه و اندام هوایی در طی دوازه مرحله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان هضم پذیری ماده خشک، انرژی متابولیسمی و پروتیین خام با افزایش سن گیاه کاهش و میزان الیاف شسته شده در اسید در طول دوازه مرحله رشد دچار تغییر شده و به جز دو مرحله، تفاوت سایر مراحل معنی دار بود. مقادیر کربوهیدرات های محلول ریشه و اندام هوایی دارای تفاوت معنی داری بود. بر اساس نتایج میزان ذخایر کربوهیدراتی در پایان مرحله رشد بیش ترین مقدار را دارا بوده و ریشه بیش ترین سهم از این ذخایر را دارد.