مقاله بررسی تعزیه به عنوان یکی از پتانسیل های گردشگری مذهبی با بهره گیری از تکنیک SWOT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جغرافیا و برنامه ریزی از صفحه ۲۵۵ تا ۲۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تعزیه به عنوان یکی از پتانسیل های گردشگری مذهبی با بهره گیری از تکنیک SWOT
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعزیه
مقاله گردشگری
مقاله گردشگری مذهبی
مقاله تکنیک SWOT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادیانی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: یاری منیر
جناب آقای / سرکار خانم: سبزی برزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گردشگری در واقع ناشی از تفاوت ساختارهای اجتماعی است و هر جا از هر چیز، دو نوع متفاوت وجود داشته باشد، بی شک جذابیتی برای فهم نوع دیگر پدید خواهد آمد. تنوع مذاهب نیز جذابیتی برای فهم مذهب های دیگر بوجود می آورد و یک انگیزه را در گردشگران برای گردشگری مذهبی شکل می دهد. گردشگری مذهبی یکی از رایج ترین اشکال گردشگری در سراسر جهان است. جاذبه های مذهبی، زیارتگاه ها و اماکن مقدس هر ساله تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جلب می کنند. در کشور ایران تعزیه، نمایشی سنتی – مذهبی است که آمیزه ای از باورهای سنن ایرانی و اسلامی شیعه است که ارزش های اجتماعی و فلسفی جامعه ایران در این هنر تجسم یافته است. تعزیه یکی از پتانسیل های گردشگری مذهبی است که قابلیت جذب گردشگران مذهبی را دارا می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد. برای این منظور در فرآیند انجام تحقیق ابتدا گردشگری مذهبی تشرح شده است و در ادامه تعزیه به عنوان نمایش ملی مذهبی ایران بررسی شده است. و با بهره گیری از تکنیکSWOT  قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات تعزیه به عنوان پتانسیل گردشگری مذهبی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بررسی تاثیرات متقابل آن ها بر یکدیگر و از یکدیگر و تحلیل آن ها، در نهایت ۲۱ استراتژی متناسب با آن ها استخراج و ارایه گردیده است این استراتژی ها می تواند اهمیت و خاستگاه تعزیه در ایران، اهداف و ارزش های فرهنگی و هنری آن را بیش از پیش روشن سازد.