مقاله بررسی تظاهرات دهانی – دندانی در مصرف کنندگان متا آمفتامین، مراجعه کننده به بخش بیماری های دهان دانشکده دندان پزشکی تبریز و ملاحظات دندان پزشکی این بیماران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تظاهرات دهانی – دندانی در مصرف کنندگان متا آمفتامین، مراجعه کننده به بخش بیماری های دهان دانشکده دندان پزشکی تبریز و ملاحظات دندان پزشکی این بیماران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متا آمفتامین
مقاله تظاهرات دهانی – دندانی
مقاله ملاحظات دندان پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری حیدرلو محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پاکدل فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: عاقل فرد مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: آمفتامین، متا آمفتامین و سایر داروهای این گروه جزء داروهای محرک CNS هستند. مصرف کنندگان متا آمفتامین ممکن است مشکلات دندانی متعددی داشته باشند. در استفاده کنندگان این مواد نسبت ابتلا به بیماری های دهانی و دندانی بیش تر از سایر افراد است.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی ۳۰ نفر با سابقه مصرف متا آمفتامین و ۳۰ نفر از افرادی که سابقه استفاده از این مواد را نداشتند به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. جمعیت مورد مطالعه، افراد مراجعه کننده به بخش بیماری های دهان دانشکده دندان پزشکی تبریز بودند که در طول یک سال از ابتدای مهرماه ۱۳۹۰تا ابتدای مهر ماه ۱۳۹۱ به بخش بیماری های دهان دانشکده دندان پزشکی تبریز مراجعه کرده بودند. این افراد از نظر میانگین
DMFT، attrition، xerostomia، rampant carries و bruxism مورد مطالعه قرار گرفتند. آنالیزهای آماری انجام گردید و برای مقایسه تفاوت میانگین ها از two sample t-test و آزمون یو من ویتنی و نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۱۶ استفاده گردید. در این مطالعه a= 0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: بر طبق آنالیزهای آماری انجام شده میانگین
DMFT، attrition، xerostomia، rampant carries و bruxism گروه مورد از گروه شاهد بیش تر می باشد.
بحث و نتیجه گیری: از آنجائی که سوء مصرف این مواد می تواند عوارض جانبی زیادی داشته باشد لذا لازم است دندان پزشک با این علایم و خطرات پزشکی مرتبط با آن آشنا باشند. لازم است این بیماران مورد توجه زیادی قرار گیرند و علایم و تظاهرات دهانی مرتبط با مصرف متا آمفتامین ها از جمله پوسیدگی های فراگستر، اروژن های مینایی، خشکی دهان، براکسیسم و تریسموس عضلانی و تغییر رنگ های دندانی تحت درمان قرار گیرند.