مقاله بررسی تطبیقی گفتمان آپارتاید در آفریقای جنوبی سابق با اسرائیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات سیاسی و بین المللی از صفحه ۴۹ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی گفتمان آپارتاید در آفریقای جنوبی سابق با اسرائیل
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپارتاید
مقاله آفریقای جنوبی
مقاله اسرائیل
مقاله تحلیل گفتمان
مقاله هویت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ الاسلامی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: شیراوند صارم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحلیل گفتمان به عنوان یکی از روشهای مطالعه پدیده ها در علوم انسانی به چگونگی تاثیر افکار و ایده های پروژه نظام مند بر امور اجتماعی می پردازد. هر نظام گفتمانی از سه ویژگی استیلاء، ضدیت وعاملیت برخوردار است و در صدد سیطره برتمامی ارکان جامعه است تا بتواند حیات خود را بر اساس آن توجیه کند. همچنین زمانی که نظام گفتمانی، قدرت توجیه کنندگی خود را از دست می دهد نیروهای آن مجموعه گفتمانی، به صورت خود جوش به باز تعریف آن گفتمان می پردازند. مقاله پیش رو قصد دارد در پرتو تجزیه وتحلیل گفتمانی، شباهت ها و تفاوتهای گفتمان آپارتاید در دو سرزمین آفریقای جنوبی و اسرائیل را بررسی کند. براین اساس سوالی که در این پژوهش مطرح شده است این است که چه شباهت ها و چه تفاوت های بین گفتمان آپارتاید در آفریقای جنوبی و اسرائیل وجود دارد؟ فرضیه مقاله این است که در شکل گیری گفتمان آپارتاید در هر دو منطقه دو عامل عنصر خارجی و ایدئولوژی و مذهب نقش اساسی را داشته اند و از نظر هویت و امنیت در هر دو رژیم شاهد حاکمیت ژئوپلیتیک جنگ هستیم و از طرفی این دو رژیم از نظر نقش ژئوپلیتیک در ماندگاری و ماهیت شکل گیری شان به هم تفاوت دارند.