مقاله بررسی تطبیقی چلیپا به عنوان نماد دینی در تمدن های ایران باستان، بین النهرین، هند و چین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در نقش مایه از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی چلیپا به عنوان نماد دینی در تمدن های ایران باستان، بین النهرین، هند و چین
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چلیپا
مقاله باورهای دینی
مقاله ایران
مقاله بین النهرین
مقاله هند و چین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشتگر ملیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نشان چلیپا به لحاظ تاریخی و هنری یکی از نقوش ارزشمندی است که هر چند اصالت آن را به سرزمین ایران نسبت می دهند، در بسیاری از نقاط جهان و تمدن های باستانی کهن نیز، این نماد مشهود است. گردونه مهر نشانه ای است بس کهن که زادگاه و ریشه های آن به وضوح مشخص نیست و در اکثر تمدن ها و فرهنگ های باستانی خود را نمایانده است؛ تصاویری که از این نشان بر روی سفالینه ها و آثار دیگر به دست آمده است مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. از نظر هنری نیز تکرار نشان چلیپا بر روی آثار متنوعی که از تمدن های مورد نظر به دست آمده حائز اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن است تا با بررسی این نشان در آثار به دست آمده از تمدن های مورد نظر پیام هایی را که چلیپا می تواند با خود به همراه داشته باشد، کشف شود. فرض این است که آن ها یک برداشت مشترک از چلیپا داشته اند و به وسیله آن به یک مقصد می رسیدند. این برداشت مشترک، یک رمز است و هدف این مقاله رمزگشایی آن است. این تحقیق از نوع تحلیلی و مقایسه ای است و به روش کتابخانه ای انجام پذیرفته است. ابزارهای گردآوری اطلاعات تهیه فیش از منابع مکتوب و اینترنت بوده است.