مقاله بررسی تطبیقی چالش های حقوقی حمایت از آثار سینمایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مطالعات فرهنگ – ارتباطات از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی چالش های حقوقی حمایت از آثار سینمایی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق مالکیت فکری
مقاله آثار سینمایی
مقاله حق نشر
مقاله پدیدآورنده
مقاله موضوع حمایت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: بصیریان جهرمی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«اثر سینمایی» ازجمله موارد مهم در فهرست آثار قابل حمایت در حقوق مالکیت فکری بوده و از مقررات حمایتی آن بهره مند است. بررسی سیر تاریخی پیدایش و حمایت حقوقی از این دسته آثار، بیانگر آن است که شناسایی اثر سینمایی به عنوان اثری مجزا و مستقل، بر خلاف سایر آثار قابل حمایت، با موانعی روبرو بوده که عمده ترین آنها عبارتاند از: تعیین موضوع حمایت و تعیین پدیدآورنده اثر سینمایی. این مقاله، تلاش می کند تا با بررسی تطبیقی قوانین ملی و داخلی فرانسه و انگلستان از یک سو و قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان ایران (مصوب سال ۱۳۴۸) از سوی دیگر، سابقه تاریخی این دو چالش را مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار دهد. از نتایج مهم بررسی حاضر که به آن اشاره شده، ضرورت رفع نیازهای موجود در حوزه حقوق آثار سینمایی با مدنظر قرار دادن تجربه های سایر کشورها و نظام های حقوقی پیشرو توسط قانون گذار ایرانی است تا موضوع حمایت در آثار سینمایی، تعیین و با توجه به این موضوع، پدیدآورنده اثر نیز شناسایی شود.