مقاله بررسی تطبیقی همبستگی ملی در اندیشه معروف الرصافی و محمدحسین شهریار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مطالعات ملی از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی همبستگی ملی در اندیشه معروف الرصافی و محمدحسین شهریار
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبیات تطبیقی
مقاله وطن دوستی
مقاله همبستگی ملی
مقاله معروف الرصافی
مقاله شهریار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدقی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی نژاد انصار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وطن دوستی و همبستگی ملی از مضمون های شعری است که شاعران تحت تاثیر شرایط سیاسی اجتماعی برای ایجاد وحدت و آزادی جامعه و ملت ها از بند استعمار و بیگانگان بدان پرداخته اند. رصافی و شهریار، شاعران معاصر عراقی و ایرانی هستند که این مضامین در اشعارشان به وضوح دیده می شود. مقاله حاضر با واکاوی اشعار این دو شاعر سعی دارد تا به بررسی مفهوم وطن دوستی و مضامین مشترک مرتبط با مقوله همبستگی ملی بپردازد. روش تحقیق در این مقاله براساس تشابه زمینه های سیاسی اجتماعی مشترک و بر پایه مکتب تطبیقی اروپای شرقی (مکتب سلافیه) قرار دارد. با توجه به این که دو شاعر در شرایط سیاسی شبیه به هم زندگی می کرده اند، وطن در اشعار آنها مفهومی جدید به خود می گیرد. رصافی در مضمون ملی گرایی دید وسیعی دارد وی وحدت وطن عربی را سر لوحه خود قرار می دهد. در مقابل همبستگی ملی در نظر شهریار مربوط به کشورش ایران است. وی مردم ایران، مخصوصا آذری زبانان را در زیر پرچم یک ملت بنام ایران، به همبستگی ملی دعوت می کند.