مقاله بررسی تطبیقی نهادهای ناظر بر اجرای مقررات رقابت در ایران و آمریکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اندیشه های حقوق خصوصی از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی نهادهای ناظر بر اجرای مقررات رقابت در ایران و آمریکا
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجرای مقررات رقابت
مقاله شورای رقابت
مقاله کمیسیون تجارت فدرال
مقاله بخش ضدانحصار
مقاله وزارت دادگستری
مقاله مقررات رقابت در آمریکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علومی یزدی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرازمند زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نهادهای ناظر بر اجرای مقررات رقابت در تحقق اهداف این مقررات از جمله تسهیل رقابت و افزایش کارایی نقشی اساسی دارند. نظر به نوپابودن این نهاد در ایران، مقاله حاضر به بررسی به وجوه تشابه و تمایز ساختار، وظایف و عملکرد نهادهای مذکور در ایران و آمریکا به روشی تطبیقی پرداخته تا بدین ترتیب شمای دقیق این نهادها و نحوه عملکرد آنها در دو کشور و در نتیجه امتیازات و کاستی ها تبیین گردد. نتایج نشان می دهد مبنای عمل نهادهای رقابت در آمریکا، برخلاف ایران قوانینی مستقل هستند؛ در آمریکا برخی موارد از شمول مقررات رقابت استثنا شده اند اما در قانون ایران موارد معافیت مشخص نشده است؛ به علاوه در ایران شورای رقابت مرجعی شبه قضایی است اما کمیسیون تجارت فدرال در آمریکا ماهیتی اداری دارد و برخلاف ایران منتخبان بخش خصوصی، قوه مقننه و قضائیه در نهادهای آمریکا حضور ندارند؛ به طورکلی شورای رقابت در ایران در مقایسه با نهادهای مشابه در آمریکا استقلال بیشتری دارد؛ لاکن به علت وجود دو نهاد متصدی امر رقابت در آمریکا درصورت کوتاهی و تسامح هرکدام، نهاد دیگر اقدامات اجرایی را انجام می دهد، در حالیکه در ایران تنها یک مرجع تعیین شده است؛ در آمریکا، امکان اعتراض از تصمیمات در مراجع دادگستری وجود دارد لکن در ایران، اعتراض در مرجع تجدید نظر پیش بینی شده درآن نهاد امکان خواهد داشت.