مقاله بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در قرآن و روان شناسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در الهیات تطبیقی از صفحه ۵۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در قرآن و روان شناسی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله روان شناسی
مقاله خودشکوفایی
مقاله کمال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشایش علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افراد در جامعه با یکدیگر متفاوتند. هر کدام هدف خاصی را دنبال می کنند و بر اساس هدف، روش و مسیر متفاوتی را در زندگی انتخاب می کنند. برخی افراد، بسیار معتقد و مستحکم هستند و در عین حال که در زندگی شخصی موفق اند و استعدادهای وجودی خود را شکوفا کرده اند، در جامعه نیز افرادی خلاق و حامی دیگران هستند. آنها انسان های کامل و خود ساخته ای هستند که در روان شناسی انسان گرایی (نیروی سوم)، به آنها انسان های خودشکوفا گفته می شود. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به توصیف ویژگی های خودشکوفایان از منظر قرآن و روان شناسی پرداخته می شود و در عین حال، کوشش می شود تا معیارهای جامعی بر اساس آیات قرآن برای خودشکوفایی ارائه گردد. با بررسی جامع آیات در تفاسیر قرآن، نتایج موید آن است که انسان کامل، انسانی است که علاوه بر انجام واجباتی مانند نماز، زکات و ترک گناه و معصیت، مسوولیت هایی را بر عهده می گیرد که فراتر از وظایف مومنان است. او کسی است که در جهت تکامل فردی و اجتماعی می کوشد. با توجه به جامع بودن دیدگاه قرآن و نظر به جهانی بودن رسالت آن، شایسته است که دیدگاه قرآن به جای نظریه های مطرح شده توسط بشر در زمینه خودشکوفایی استفاده شود.