مقاله بررسی تطبیقی معرفت فطری خدا از نظر علامه طباطبایی با نظریه حس الوهی پلانتینگا (عنوان عربی: دراسه مقارنه بین فطریه معرفه الله من منظار العلامه محمد حسین الطباطبائی ونظریه الحس الالوهی عند بلانتینغا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه اندیشه نوین دینی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی معرفت فطری خدا از نظر علامه طباطبایی با نظریه حس الوهی پلانتینگا (عنوان عربی: دراسه مقارنه بین فطریه معرفه الله من منظار العلامه محمد حسین الطباطبائی ونظریه الحس الالوهی عند بلانتینغا)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: علامه طباطبایی
مقاله آلوین پلانتینگا
مقاله حس الوهی
مقاله فطرت
مقاله مبناگرایی (کلیدواژه عربی: العلامه محمدحسین الطباطبائی
مقاله آلوین بلانتینغا
مقاله الحس الإلوهی
مقاله الفطره
مقاله المبنائیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فدایی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
ازنظر علامه طباطبایی، انسان دارای فطرتی خاص است که او را به سنت خاص زندگی و راه معینی که منتهی به هدف و غایتی خاص (خداوند) می شود، هدایت می کند؛ راهی که جز آن راه را نمی تواند پیش گیرد، «فطرت الله التی فطر الناس علیها.» ازسوی دیگر، بر اساس الهیات کالوینی اذعان به وجود خداوند، در اعماق ذهن هر انسانی وجود دارد و اکتسابی هم نیست؛ بدین گونه که نظریه ای باشد که در مدرسه و با تعلیم استاد فرا گرفته شود. بلکه چیزی است که هریک از ما از رحم مادر، کاملا آن را می شناسیم و خود طبیعت هم اجازه فراموشی آن را به کسی نمی دهد. در این مقاله کوشیده ایم وجوه اشترک و افتراق این دو دیدگاه را بررسی کنیم. قلب، جایگاه معرفت فطری، غیر اکتسابی بودن معرفت، هدایتگری انسان، تخلف ناپذیری، لزوم تکامل و بلوغ این گرایش، تاثیر گناه بر این نوع معرفت، به عنوان وجوه مشترک؛ و انگیزه طرح، ماهیت معرفت فطری، تاثیر آگاهی به قوه معرفتی، منطقه ای بودن، متعلق معرفت فطری و نحوه دریافت معرفت، به عنوان وجوه افتراق این دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است.