مقاله بررسی تطبیقی مسوولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۵۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی مسوولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رقابت نامشروع
مقاله مسوولیت مدنی
مقاله حقوق رقابت
مقاله ضرر اقتصادی
مقاله خسارت تنبیهی
مقاله اماره ورود ضرر
مقاله سوء استفاده از حق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بادینی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از گذشته دور، در صورت تحقق شرایط جبران ضرر بر اساس قواعد حاکم بر نظام های حقوقی، در بین رقبای تجاری مسوولیت مدنی وجود داشته است. اما، امروزه دعاوی مسوولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت هم روز به روز در حال افزایش است. علیرغم ماهیت عمومی قواعد حقوق رقابت، در مواردی از طریق ضمانت اجراهای حقوق خصوصی، به گونه ای کاراتر می توان به اهداف حقوق رقابت دست یافت. در این مقاله مسوولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در دو حوزه مذکور به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر آشکار ساختن منطق متفاوت تکلیف به جبران خسارت در این دو حوزه، اعمال قواعد خاصی برای اثبات ورود ضرر و نحوه ارزیابی آن در خصوص این گونه دعاوی، مانند استفاده از اماره ورود ضرر و خسارات تنبیهی، پیشنهاد شده است.