مقاله بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت نامه تریپس در زمینه حق نسخه برداری و حقوق مرتبط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات فرهنگ – ارتباطات از صفحه ۲۷ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت نامه تریپس در زمینه حق نسخه برداری و حقوق مرتبط
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موافقت نامه تریپس
مقاله کنوانسیون برن
مقاله حق نسخه برداری
مقاله حقوق مرتبط یا جانبی
مقاله نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از پذیرش درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در 5 خرداد ۱۳۸۴، ایران عملا وارد فرایند مذاکره الحاق به این سازمان شد. در این فرایند یکی از کارهایی که باید انجام گیرد انطباق قوانین و مقررات کشور متقاضی الحاق با قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت از جمله در زمینه حقوق مالکیت فکری است. در این راستا، در مقاله حاضر قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت نامه تریپس در زمینه حق نسخه برداری و حقوق مرتبط مقایسه شده است. نتایج این بررسی مقایسه ای نشان می دهد که در نظام حقوق مالکیت فکری ایران در حوزه مذکور، کمبودها و مغایرت های زیادی از جمله در مورد آثار مورد حمایت، مدت حمایت، حقوق مرتبط یا جانبی، حقوق اجاره ای، حق انتفاع پدیدآورندگان از فروش مجدد، نحوه شناسایی پدیدآورنده، محدودیت ها و استثناهای مجاز و شرایط حمایت وجود دارد که بهتر است قانون جدیدی در این زمینه تدوین و تصویب شود.