مقاله بررسی تطبیقی فعل ماضی در دستور ترکی آذربایجانی و زبان فارسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۸۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی فعل ماضی در دستور ترکی آذربایجانی و زبان فارسی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعل ماضی
مقاله دستور زبان
مقاله ترکی آذری و زبان فارسی
مقاله اجزای فعل ماضی و شیوه ترکیب آن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق به روش مقایسه ای، شیوه های ساخت فعل های ماضی و کیفیت آن در دو زبان ترکی آذربایجانی و فارسی مورد بررسی قرار گرفته است. از نظر شیوه ساخت و تعداد اجزای فعلی و ویژگی اجزا و شیوه ترکیب آن ها تفاوت های مسلم مشاهده گردید و در زمینه مفهوم و کاربرد فعل های ماضی تشابه به مراتب بیشتر از تفاوت است. به دلیل قاعده مندی بیشتر دستور زبان ترکی آذربایجانی نسبت به زبان فارسی، گستردگی و تنوع فعل های ماضی و اجزای آن ها چون شناسه ها، میانوندها و فعل های شبه کمکی و کمکی بیشتر از فعل های زبان فارسی است. گاهی یک فعل ماضی در زبان ترکی آذربایجانی خود چندین ساختار دارد که این ویژگی در زبان فارسی دیده نمی شود.