مقاله بررسی تطبیقی طبیعت گرایی در اندیشه های سهراب سپهری و جبران خلیل جبران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در ادب عربی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۲۱۳ تا ۲۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی طبیعت گرایی در اندیشه های سهراب سپهری و جبران خلیل جبران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سهراب سپهری
مقاله جبران خلیل جبران
مقاله ادبیات تطبیقی
مقاله مکتب آمریکایی
مقاله طبیعت گرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملاابراهیمی عزت
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: سن سبلی بی بی راحیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقایسه آثار سهراب سپهری، شاعر معاصر ایران و جبران خلیل جبران، شاعر و نویسنده معاصر عرب، در حوز ه ادبیات تطبیقی مکتب آمریکا می گنجد، زیرا میان سپهری و جبران تاثیر و تاث ری نبوده است. یکی از وجوه مشترک میان نوشته های این دو هنرمند، طبیعت گرایی است که در آثارشان به مثابه آرمان شهر قرار گرفته است. این دو ادیب در این آرمان شهر برای رسیدن به ملکوت، وحدت و دوری از شهر آراسته به ظواهر صنعتی، در تکاپو هستند. در این میان، سپهری به طبیعت نزدیک تر است و پیوسته زبان به ثنای پدیده های نیک و بد طبیعت می گشاید و در اندیشه خود دیدگاهی متضاد نسبت به طبیعت ندارد و سرانجام در آرمان شهر خود به آرامش روحی می رسد، با وجود این به اسرار عناصر طبیعت دست نمی یازد. اما جبران علی رغم طبیعت ستایی اش، گاهی در ظاهر، به ذم پدیده های طبیعت می پردازد و با مکاشفه اسرار طبیعت، خود را نسبت به محقق ساختن آرمان شهر در دل طبیعت عاجز می بیند.