مقاله بررسی تطبیقی سنت ماسک سازی آفریقای کهن مدرن و دوران پست مدرن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نقش مایه از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی سنت ماسک سازی آفریقای کهن مدرن و دوران پست مدرن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفریقا
مقاله پست مدرن
مقاله ماسک سازی
مقاله مجسمه سازی
مقاله مدرنیسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرعمادی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله پیش رو سعی بر آن است تا علل شکل گیری، سیر تحول و تطور یکی از هنرهای سنتی آفریقا که همانا ماسک سازی است مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش به روش تحلیلی تطبیقی بوده است و مطالب آن به روش کتابخانه ای و اسنادی گرد آوری شده است. در این مقاله ابتدا مختصری به شرح و توصیف این هنر بومی، منشاء شکل گیری آن در قبایل آفریقایی پرداخته شده است و در ادامه با توجه به حضور اروپائیان در این کشورها تاثیرات فرهنگی در دوران معاصر این کشور ها بر آفریقا و بالعکس مورد بررسی قرار گرفته است. البته در این دوران در آفریقا نیز تحولاتی درونی در دل این هنر شکل گرفت و از جنبه آئینی به هنری کالا محور تغییر ماهیت داد و در نهایت به دگرگونی در دوران پست مدرن تبدیل شد که بیشتر از آنکه بر هنر اروپا تاثیر بگذارد بر هنر خود این قاره تاثیر گذاشت، در این دوران هنرمندان هنر خود را با حفظ سنت های کهن و روح آفریقایی اثر به هنری با پوسته ای نوین تبدیل کردند و جلوه نوینی از هنر آفریقا را به منصه ظهور رسانیدند.