مقاله بررسی تطبیقی سازمان یابی فضایی شهرهای مرزی کشور با بهره گیری از تلفیق شاخص های جمعیتی وآنالیزهای زمین آماری مبتنی بر GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۷ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی سازمان یابی فضایی شهرهای مرزی کشور با بهره گیری از تلفیق شاخص های جمعیتی وآنالیزهای زمین آماری مبتنی بر GIS
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان یابی فضایی،خلیج فارس،شاخص جمعیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادیان مهیار
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی آسو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مناطق شهری مرزی از جمله مناطقی می باشند که عدم تعادل در مقایسه با شهرهای مرکزی کشور درآنها دیده می شود. و واضح است که این عدم تعادل باعث مشکلات فراوانی در کشور می گردد.اما مساله این است خود استانهای مرزی کشور نیز در راستای سازمان یابی فضایی مناطق شهری نسبت به یکدیگر نیز دچار عدم تعادلهایی می باشند.که این مساله مشکلات را دوچندان می نماید.استانهای حاشیه خلیج فارس از جمله مهمترین استانهای مرزی کشور محسوب می شوند که به دلایل ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژی، ژئواکونومی وغیره دارای اهمیت فراوانی می باشند.در این استانها نیز به نظر می رسد عدم تعادلهای فضایی مناطق شهری نسبت به استانهای مرزی سه سوی دیگر دیده می شود،که با توجه به اهمیت این استانها،اثرات این عدم تعادلها می تواند دارای اهمیت بالایی باشد.لذا این پژوهش به سبب اهمیت موضوع به هدف کاربرد الگوهای رایج در زمینه تحلیل نظام سکونتگاههای شهری استانهای حاشیه خلیج فارس در مقایسه با سایر استانهای مرزی دیگر کشور با بهره گیری از روشی تحلیلی کاربردی واستفاده از شاخص های نخست شهری و آنالیزهای مبتنی بر GIS به تحقیق پرداخت.ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش Arc GIS10,PASW و اکسل بوده است.بر مبنای یافته های تحقیق که در قالب نقشه ها،نمودارها وجداول متعدد ارائه شد.استانهای حاشیه خلیج فارس در مقایسه با سایر استانهای مرزی در سازمان یابی فضایی دچار عدم تعادلهایی می باشند.در انتها نیز بر اساس یافته های تحقیق راهکارهای عملی وسیاستی پیشنهاد گردید.