مقاله بررسی تطبیقی ساختار اقتصادی عشایر شهرستان های قصرشیرین و ساوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در چشم انداز جغرافیایی از صفحه ۴۸ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی ساختار اقتصادی عشایر شهرستان های قصرشیرین و ساوه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد عشایر
مقاله عشایر قصر شیرین
مقاله عشایر ساوه
مقاله صنایع دستی عشایر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی ماریا
جناب آقای / سرکار خانم: نظری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی موسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معیشت عشایر در سال های اخیر با توجه به تحولات اجتماعی – اقتصادی در کشور، خشکسالی ها و کمبود آب و همچنین از بین رفتن مراتع با مسایل متعددی روبرو شده است. هدف از این تحقیق بررسی اقتصاد و معیشت دو گروه از عشایر در شهرستان های قصر شیرین و ساوه است. روش تحقیق اسنادی، کتابخانه ای و پژوهش های میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق ۵۸۰ خانوار (۵۰۰ خانوار در شهرستان قصر شیرین و ۸۰ خانوار در شهرستان ساوه) و جامعه نمونه ۱۵۰ خانوار شامل ۷۰ خانوار در شهرستان قصر شیرین و ۸۰ خانوار در شهرستان ساوه بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نخست ایل کله کوه در ساوه وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به ایلات قصرشیرین دارد و سپس صنایع دستی در میان عشایر شهرستان قصر شیرین رونق بیشتری نسبت به عشایر ساوه دارد اما پتانسیل های صنایع دستی در میان عشایر ساوه بیشتر است.