مقاله بررسی تطبیقی تحلیل صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پنجره ای و مدل های تحلیل مبتنی بر زمان (مدل CCR خروجی محور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۵۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی تحلیل صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پنجره ای و مدل های تحلیل مبتنی بر زمان (مدل CCR خروجی محور)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل صورت های مالی
مقاله تحلیل مبتنی بر زمان آینده نگر
مقاله تحلیل مبتنی بر زمان گذشته نگر
مقاله تحلیل پنجره ای
مقاله CCR خروجی محور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی نژادساروکلائی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: افشار زیدآبادی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسی روش های تحلیل پوششی داده های پنجره ای، تحلیل مبتنی بر زمان آینده نگر و تحلیل مبتنی بر زمان گذشته نگر در ارزیابی عملکرد و تحلیل صورت های مالی ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۹۰ می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد این روش ها قادرند به طور همزمان چندین نسبت مالی را با وجود علائم متضاد با یکدیگر پردازش کنند و با در نظر گرفتن عامل زمان، اطلاعات مفیدی در مورد روند تغییرات نیز ارائه نمایند. مدل تحلیل مبتنی بر زمان گذشته نگر از جمله مدل های تحلیل پوششی داده ها است که در این پژوهش ارائه شده است. این پژوهش جهت آزمون فرضیه ها از آزمون t زوجی استفاده نموده است. نتایج آزمون های آماری پژوهش نشان می دهد بین نتایج حاصل از تحلیل مدل های یاد شده تفاوت معناداری وجود دارد.