مقاله بررسی تطبیقی بازداشت موقت در مقررات و رویه دادگاه های کیظری بین المللی با اسناد حقوق بشر حقوق داخلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات حقوق تطبیقی از صفحه ۸۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی بازداشت موقت در مقررات و رویه دادگاه های کیظری بین المللی با اسناد حقوق بشر حقوق داخلی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازداشت موقت
مقاله دادگاه های کیفری بین المللی
مقاله حقوق داخلی
مقاله اسناد بین المللی حقوق بشر
مقاله اصل برائت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: گلریز امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازداشت موقت به عنوان یک اقدام محدود کننده علیه آزادی افراد، از دیرباز مورد توجه دست اندرکاران حقوق کیفری کشورها قرار گرفته است. همچنین اسناد متعددی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشری و سازمانهای بین المللی صادر و اعلام شده است. از آنجا که تجلی این اسناد در عمل جلوه می نمایند، کاوش در رویه دادگاههای کیفری بین المللی اعم از دایم و موقت در خصوص این موضوع، می تواند بیانگر میزان بهرمندی دادگاهها از این اسناد باشد. همچنین بررسی حقوق داخلی در زمینه قرار بازداشت موقت به عنوان یک تامین کیفری می تواند بیان کننده این مطلب باشد که میزان بهره مندی حقوق داخلی از اسناد حقوق بشری به چه میزان است. هم چنین بر این اساس مشخص می گردد که سیاست تقنینی حقوق داخلی بیش تر به این اسناد متمایل است یا به قواعد و رویه دادگاههای کیفری بین المللی.
هم چنین بررسی این موضوع می تواند به پویایی حقوق داخلی کمک شایانی نماید.