مقاله بررسی تطبیقی اسطوره آب در اساطیر ایران و هند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه مطالعات شبه قاره از صفحه ۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی اسطوره آب در اساطیر ایران و هند
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسطوره
مقاله آب
مقاله اناهیتا
مقاله سرسوتی
مقاله ایران
مقاله هند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بارانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خانی سومار احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسطوره، تفکر و واکنش نخستین انسان، در برابر وقوع حوادث طبیعی است و چون این مردم در شناخت عوامل این حوادث دچار ابهام بودند، عکس العمل آن ها نسبت به آن وقایع، همراه با ترس بوده است. همین ترس باعث می شد که آنان برای هر پدیده ای خدایی فرض کنند تا با پناه بردن به آن، از شر حوادث ایمن شوند. شکل گیری اسطوره ها در جوامع بشری بر مبنای همین اصل استوار بوده است و به همین دلیل در اسطوره های ملل مختلف، شباهت هایی دیده می شود. در میان اسطوره های ملل، اساطیر ایران و هند به دلیل وجود اشتراکات فرهنگی، دارای بیشترین شباهت ها هستند. در این پژوهش سعی شده است که عنصر آب در اسطوره های ایران و هند به طور تطبیقی بررسی شود. بررسی های انجام شده نشان می دهد که آب در اسطوره آفرینش هر دو قوم، جزء نخستین آفریده های مادی است و این به خاطر اهمیت این عنصر حیات بخش در زندگی آنان بوده است.