مقاله بررسی تطبیقی اثر گسترش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با روش داده های تلفیقی ۲۰۰۸-۱۹۷۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم اقتصادی از صفحه ۴۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی اثر گسترش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با روش داده های تلفیقی ۲۰۰۸-۱۹۷۵
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار مالی
مقاله توسعه مالی
مقاله رشد اقتصادی
مقاله کشورهای درحال توسعه
مقاله روش تعمیم یافته گشتاورها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امام وردی قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شقاقی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه به بررسی تاثیر گسترش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه خواهیم پرداخت و بررسی خواهد شد که آیا شاخص های توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند و آیا این اثر در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است یا نه؟ مطالعات آماری در خصوص ۱۲۰ کشور در سه گروه انجام شده است. ابتدا محاسبات برای کل ۱۲۰ کشور انجام شده و سپس کشورها به دو دسته تقسیم شده است. ۵۳ کشور با درآمد بالا (از جمله آمریکا، آلمان فرانسه و…) و متوسط به بالا و ۶۷ کشور با درآمد پایین و متوسط به پایین (از جمله پاکستان، هند، ایران و …) برای سالهای ۲۰۰۸-۱۹۷۵ صورت گرفته است. همچنین از شاخصهای توسعه بازارهای سهام نیز به عنوان شاخصهای توسعه مالی سود خواهیم جست. دادها به صورت  Panel(تلفیقی) و از تکنیک GMM استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که رابطه مثبتی بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا و درآمد پایین و متوسط به پایین وجود دارد و این اثر در مورد کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا قوی تر است.