مقاله بررسی تطبیقی ابزار شناخت در شناخت شناسی ملاصدرا و کانت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فلسفه و کلام (حکمت و فلسفه) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی ابزار شناخت در شناخت شناسی ملاصدرا و کانت
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حس
مقاله خیال
مقاله عقل
مقاله مکان
مقاله زمان
مقاله فاهمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شانظری جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: باباپور صغری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معرفت شناسی علمی است که به بررسی شناخت و مباحث پیرامون آن می پردازد. هر شناختی مستلزم داشتن ابزاری برای تحقق آن می باشد که این ابزار در نزد فلاسفه مختلف است. ملاصدرا و کانت از جمله فلاسفه ای هستند که به بحث شناخت اهمیت داده و به بیان جدیدی در بحث شناخت دست یافته اند. تفاوت در ابزار، باعث ایجاد تفاوتهایی در شناخت گشته که نگارنده قصد بررسی آنها را در این نوشتار بر عهده دارد. حس، خیال و عقل، ابزار شناخت از نظر ملاصدرا است، و مقولات حاسه و فاهمه نیز ابزار شناخت کانت می باشد. هر دو فیلسوف آغاز شناخت را با حس می دانند، ولی در ادامه شناخت، نظری مخالف همدیگر دارند. همچنین عقل در فلسفه ملاصدرا اهمیت بالایی دارد و به تناسب استفاده از آن عوالم مختلفی مورد شناخت واقع می گردد، ولی کانت با عاجز دانستن عقل در شناخت آن را کنار نهاده و شناخت را منحصر به عالم پدیدارها می نماید.