مقاله بررسی تطبیقی آیات مربوط به علقه با علم جنین شناسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات قرآنی (فدک، فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی) از صفحه ۹ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی آیات مربوط به علقه با علم جنین شناسی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله علقه
مقاله مضغه
مقاله عظام
مقاله لحم
مقاله جنین
مقاله خلقت انسان
مقاله تکوین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آل رسول سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری زاده مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قرآن کریم مراحل مختلفی را در مورد خلقت انسان بیان می کند. مقاله حاضر، گوشه ای از یک تحقیق گسترده درباره همه این مراحل است که به شرح مرحله خلق می پردازد. این مرحله دومین مرحله رشد جنین و تکوین اعضای آن است که شامل علقه، مضغه، عظام و لحم می شود. هر کدام از این اصطلاحات شکل مقطعی جنین را دقیقا توصیف می کند که از هفته سوم آغاز می شود و در هفته هشتم بارداری به پایان می رسد. اهمیت خلقت انسان از علق تا آن حد است که در قرآن سوره ای به این نام آمده است. در این مقاله با استناد به مباحث لغوی و تفسیری و سپس تطبیق با یافته های جنین شناسی گوشه ای از اعجاز قرآن نمایانده می شود.