مقاله بررسی تطبیقی آثار تادائو آندو و سانتیاگو کالاتراوا به منظور ارائه راهکارهایی برای الهام از طبیعت در طراحی معماری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در مطالعات تطبیقی هنر از صفحه ۴۵ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی آثار تادائو آندو و سانتیاگو کالاتراوا به منظور ارائه راهکارهایی برای الهام از طبیعت در طراحی معماری
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الهام از طبیعت
مقاله تادائوآندو
مقاله سانتیاگو کالاتراوا
مقاله فضاگرایی
مقاله ساختارهای طبیعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پسران آرش
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمد سها
جناب آقای / سرکار خانم: شکیبا فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود تلاش های فراوانی که در دهه های اخیر برای بهبود فرایند طراحی معماری انجام گرفته است، به ندرت راه حل هایی روشن برای طراحی معماری در جهت کمک به طبیعت، تدوین شده است. از این رو تحلیل، مقایسه و بررسی نمونه های موجود و آثار معماران بزرگ برای پاسخ گویی به چگونگی استخراج راهکارهای طراحی آنان در مواجه با طبیعت و دستیابی به سرنخ هایی به منظور برانگیختن قوه تخیل طراحان در بهره گیری از آن، ضروری به نظر می رسد. بر مبنای این فرض که با تحلیل و مقایسه دو نگرش متفاوت به طبیعت در طراحی معماری، راهکارهایی در راستای الهام از طبیعت به دست آید. بنابر آنچه بیان شد در پژوهش حاضر، تلاش بر آن است تا دو رویکرد پویا و تندیس گرای معمار آکادمیکی اسپانیا، سانتیاگو کالاتروا، با رویکرد فضاگرای معمار تجربی ژاپن، تادائو آندو، به طبیعیت با هم مقایسه شوند. ضمن اینکه در روند این مطالعات افزون بر بررسی شاهکارهای معماری این دو معمار، مولفه هایی از طراحی ملهم از طبیعت آن ها استخراج و دسته بندی می شوند. نوع این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و روش تحقیق به کاررفته در آن هم قیاسی است. در واقع نگارندگان با بهره گیری از این روش، مطالعات تئوریک کتابخانه ای و الکترونیکی واکنش های این دو معمار را در برابر مولفه هایی طبیعی همچون نیروهای طبیعی، بستر، نوع پیشروی معماری آن ها در طبیعت و چگونگی استفاده از نور مطالعه و بررسی کرده اند. با مقایسه و کنکاش رویکردهای الهام از طبیعت در کارهای این دو معمار، ویژگی متن گونه طبیعت به دست آمد که هر کس بنابر پیش زمینه های شخصیتی، پیشینه علمی، زمینه مطالعات، فرهنگ و ارزش های اجتماعی از آن برداشت متفاوتی خواهد داشت. همچنین ضمن دسته بندی الگوهای بهره گیری از طبیعت در آثار این دو معمار، مولفه ها و راهکارهایی برای بهره گیری بهتر از طبیعت جهت انگیزش تخیل و استفاده طراحان از آن ها پیشنهاد شده است. مولفه ها و راهکارهایی همچون انتخاب سایت در بطن طبیعت، نفوذ نور به درون بنا، رخنه در طبیعت به صورت فیزیکی، رخنه در طبیعت به شکل بصری، ترکیب فضا با عناصر طبیعت، آفرینش منظر پویا، الهام از درختان، بدن انسان، پرندگان و جانداران و پیوستگی و ارتباط آن ها با محیط اطراف خود.