مقاله بررسی تطبقی آرای تربیتی ابوحامد محمد غزالی و آگوستین قدیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی از صفحه ۵۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تطبقی آرای تربیتی ابوحامد محمد غزالی و آگوستین قدیس
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعلیم و تربیت دینی
مقاله آرای غزالی و تربیت
مقاله آرای تربیتی آگوستین
مقاله تعلیم و تربیت اسلامی و مسیحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ندایی هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: کوهستانی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله استخراج آرای تربیتی و تبیین وجوه اشتراک و افتراق دو متفکر اسلامی و مسیحی (ابوحامد محمد غزالی و آگوستین قدیس) در زمینه های مبانی، اصول و اهداف تربیت دینی به منظور بهره گیری در دینی سازی تعلیم و تربیت است. روش دستیابی به این هدف اسنادی، تاریخی با هدف مقایسه و تطبیق بوده و گردآوری اطلاعات نیز از طریق مطالعات اسنادی انجام گرفته است.
از جمله یافته های تحقیق این است که هر دو عالم دینی بر اساس آموزه های دینی در پی عرضه نظام دینی تعلیم و تربیت هستند.
در بعد مبانی تربیت در بیشتر موارد اشتراک نظر دارند و در چند مورد نیز اختلاف نظر هست، در بعد اصول تربیت اشتراکات و اختلافاتی هست، در زمینه هدف تربیت، هر دو متفکر، هدف غایی تربیت را دستیابی به سعادت، و سعادت واقعی را نیز در کسب رضایت خداوند می دانند.