مقاله بررسی تصفیه پذیری فاضلاب واقعی صنعت نساجی به وسیله فرایند تولید الکتروشیمیایی واکنش گر فنتون با استفاده از کاتد گرافیت فلت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۲۷۳ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تصفیه پذیری فاضلاب واقعی صنعت نساجی به وسیله فرایند تولید الکتروشیمیایی واکنش گر فنتون با استفاده از کاتد گرافیت فلت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکتروفنتون
مقاله فاضلاب صنعت نساجی
مقاله رنگ
مقاله اکسیژن مورد نیاز شیمیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری فرشید
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: به تازگی فرایند الکتروفنتون به طور گسترده ای برای حذف رنگ از محلول های آبی به کار برده می شود. واکنش گر فنتون از طریق الکترولیز به وسیله احیای الکتروشیمیایی هم زمان مولکول اکسیژن و یون فریک به ترتیب به پراکسید هیدروژن و یون فرو در سطح کاتد، تشکیل می شود. در این مطالعه پتانسیل کاهش COD و رنگ زدایی از فاضلاب واقعی نساجی بر پایه اسیدی که بسیار مقاوم در برابر تصفیه زیستی و عوامل اکسیدکننده متداول است به وسیله فرایند تولید الکتروشیمیایی واکنش گر فنتون مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش بررسی: فرایند الکتروفنتون در دمای محیط، در یک سل باز و تقسیم نشده با کاتد از جنس گرافیت فلت و آند صفحه ای ازجنس پلاتین برای حذف COD و رنگ از فاضلاب واقعی نساجی انجام شد. اثر دانسیته جریان، میزان جریان هوا، زمان الکترولیز،pH  اولیه و غلظت یون فرو برای فاضلاب واقعی نساجی بررسی گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که شرایط بهینه پارامترهای موثر بر فرایند از قبیل دانسیته جریان۴٫۸ mA/cm2 ، pH=3، میزان جریان هوا۱٫۵L/min ، غلظت یون فرو ۳m mol و زمان الکترولیز ۱۶۰min است. تحت این شرایط کارایی حذف COD و رنگ به ترتیب ۶۳ و ۷۷٫۲% حاصل شد.
نتیجه گیری: براساس نتایج به دست آمده، فرایند الکتروفنتون برای تجزیه فاضلاب حاوی رنگ و آلاینده های مقاوم می تواند به عنوان پیش تصفیه استفاده شود. این تکنولوژی قابل اجرا، باعث بهبود قابلیت تصفیه پذیری زیستی فاضلاب نساجی نیز می شود.