مقاله بررسی تشکیل حالت (1405)∧ در برهم کنش p+p→p+K++∧(140&#53); که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۳۳۱ تا ۳۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تشکیل حالت (1405)∧ در برهم کنش p+p→p+K++∧(140&#53);
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هسته های اگزوتیک
مقاله حالت های بسیار مقید هسته ای کائون
مقاله ساختار (1405)∧
مقاله داده های ANKE

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنوند مریم
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری سیدظفراله
جناب آقای / سرکار خانم: آکاای شی یوشینوری
جناب آقای / سرکار خانم: یامازاکی توشیمیتسو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله طیف جرم ناوردای Ù(۱۴۰۵)®(Sp)o که در واکنش برخورد دو پروتون پر انرژی در مرکز جرم به وجود می آید بررسی و محاسبه شده است. در برخورد PP فرایند تولید ساختار Ù(۱۴۰۵) را در نظر گرفته و آهنگ واپاشی آن به کانال (Sp)o را با محاسه عناصر –T ماتریس و استفاده از روش تابع گرین محاسبه کرده ایم. در نهایت نتایج به دست آمده را با یکی از داده های تجربی موجود (ANKE) برای نخستین بار مقایسه کرده و با تحلیل این نتایج به روش X2 و به دست آوردن ترازهای اطمینان، صحت نظریه خود را بررسی کرده ایم. طیف نتایج برازش محاسبات حاضر با داده های تجربی ANKE نشان می دهد که در نظر گرفتن Ù(۱۴۰۵) به عنوان حالت میانی در برخورد پروتون های پر انرژی فرض درستی است.