مقاله بررسی تزئینات اسلیمی در مینیاتورهای دوره صفوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در نقش مایه از صفحه ۷۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تزئینات اسلیمی در مینیاتورهای دوره صفوی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مینیاتور
مقاله تزئینات معماری
مقاله نقوش اسلیمی
مقاله دوره صفوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نامدار زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سیاست های نوینی که صفویان در سیستم اداری و حکومتی ایران اجرا کردند تاثیرات عمیق و ماندگاری در کلیه امور وقت ایران ایجاد کرد. گسترش کتاب آرایی از جمله رویکردهایی بود که شاهان و امرای هنرپرور صفوی توجه ویژه ای به آن داشتند. نگارگری به عنوان یک هنر بصری، بازتاب دهنده نکات و واقعیات فراوانی از جامعه ای که هنرمند خالق اثر در آن می زیسته است می باشد. بازنمایی بناهای فاخر در نگاره های نیمه اول حکومت صفوی از نکاتی است که نمود عینی آن را در بناهای به جا مانده از این دوران شاهدیم. نگارگر صفوی با همان مهارتی که یک هنرمند تزئین کار به طراحی و اجرای این نقوش در ابنیه پرداخته، فضاهای بیرونی و درونی نقاشی خود را تزئین کرده است. تحقیق کنونی به بررسی انواع نقوش اسلیمی به کار رفته در تزئینات ابنیه تعدادی از آثار شاخص نگارگری صفوی و مقایسه تشابهات و تفاوت های آن ها با تزئینات اسلیمی آثار معماری بر جای مانده از دوران مزبور می پردازد. در همین راستا، تزئینات اسلیمی نمونه های منتخب، طراحی گردیده و سپس ویژگی های هر یک از لحاظ رنگ و شیوه اجرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدیهی است که بررسی و تطبیق انواع نقوش اسلیمی موجود در تزئینات معماری بناهای بر جای مانده از این دوران می تواند ما را در شناخت هر چه بیشتر و بهتر رابطه هنر نگارگری و معماری دوران صفوی و نحوه تاثیر و تاثر آن ها، یاریگر باشد.