مقاله بررسی ترکیب گونه ای و ساختار جمعیت زئوپلانکتون ها در اعماق مختلف حوضه جنوبی دریای خزر (مناطق تجاری امیرآباد، نوشهر و انزلی) بعداز تهاجم شانه دار Mnemiopsis leidyi درسال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی ترکیب گونه ای و ساختار جمعیت زئوپلانکتون ها در اعماق مختلف حوضه جنوبی دریای خزر (مناطق تجاری امیرآباد، نوشهر و انزلی) بعداز تهاجم شانه دار Mnemiopsis leidyi درسال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دریای خزر
مقاله زئوپلانکتون
مقاله ترکیب گونه ای
مقاله پراکنش
مقاله تراکم
مقاله زی توده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداپرست نوربخش
جناب آقای / سرکار خانم: روحی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: شاپوری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: روشن طبری مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی رحیمه
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله زاده ساروی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: واحدی فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی ترکیب گونه ای و ساختار جمعیت زئوپلانکتون های حوضه جنوبی دریای خزر در سه منطقه تجارتی بنادر امیرآباد، نوشهر و بندر انزلی بصورت فصلی در سال ۱۳۸۸ انجام شد. مجموعا ۲۴ گونه جمعیت زئوپلانکتونی را تشکیل دادند که شامل گروه پاروپایان (Copepoda) با ۴ گونه، گروه آنتن منشعبان (Cladocera) با ۷ گونه، گروه گردان تنان (Rotatoria) با ۹ گونه، گروه تک یاخته ها (Protozoa) با ۲ گونه و گروه پلانکتون موقتی (Meroplankton) با ۲ گونه بودند. بیشترین تعداد گونه زئوپلانکتون در فصل پاییز و زمستان (۲۱ گونه) و کمترین آن در فصل تابستان (۱۵ گونه) به ثبت رسید. مطالعه ساختار جمعیتی زئوپلانکتون نشان داد که متوسط تراکم سالیانه زئوپلانکتون ۳۸٫۴۸±۱۱۱۴ عدد در متر مکعب و میانگین زی توده آن ۳۵٫۱±۹٫۶ میلی گرم بر متر مکعب به ثبت رسید. بیشترین میزان تراکم سالیانه زئوپلانکتون متعلق به گروه پاروپایان بوده که متوسط تراکم و زی توده آن به ترتیب ۳۰٫۸۵±۸۱۰ عدد در متر مکعب و ۲۳٫۹±۵٫۷ میلی گرم بر متر مکعب بود. بررسی فصلی زئوپلانکتون ها نشان داد که بیشترین متوسط تراکم سالیانه مربوط به فصل تابستان با ۴۳٫۹۰±۱۲٫۳۰ عدد در متر مکعب و بیشترین میانگین زی توده آن در فصل زمستان با ۴۸٫۹±۱۵٫۹ میلی گرم بر متر مکعب به ثبت رسید. هدف از این مطالعه بررسی جمعیت زئوپلانکتون در مناطق انزلی، نوشهر و امیرآباد بود که بیشترین میزان تراکم و زی توده زئوپلانکتون در انزلی با ۵۷٫۸۹±۱۳۵۲ عدد در متر مکعب و ۴۴٫۷±۱۱٫۱ میلی گرم بر متر مکعب و کمترین میزان آن در منطقه نوشهر با ۳۱۴۲±۶۵۸ عدد در متر مکعب و ۳۲٫۲±۸٫۰ میلی گرم بر متر مکعب به ثبت رسید.