مقاله بررسی ترکیب و فراوانی ماکروبنتوزهای استخرهای پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در منطقه گمیشان استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ترکیب و فراوانی ماکروبنتوزهای استخرهای پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در منطقه گمیشان استان گلستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماکروبنتوز
مقاله میگوی سفید غربی
مقاله استان گلستان
مقاله فراوانی و ترکیب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سقلی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: یحیوی مازیار
جناب آقای / سرکار خانم: یلقی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه روی ترکیب و فراوانی ماکروبنتوزها در استخرهای پرورش میگوی سفید غربی در منطقه گمیشان استان گلستان انجام گرفت. دو استخر آب شور با سطح ۱ هکتار و عمق متوسط ۱٫۵ متر استفاده شد. در طول ۴ ماه پژوهش (۱۳۸۹) برای نمونه برداری از رسوبات کف استخرهای پرورش میگو، از ۵ ایستگاه ورودی، مرکزی، خروجی و کناره ها و از هر محل ۳ نمونه با استفاده از نمونه بردار رسوب و بنتوز اکمن گرب با سطح پوشش ۲۶۲ سانتی مترمربع به طور ماهانه برداشته شده و با محلول رزبنگال رنگ آمیزی و با الکل اتیلیک ۷۰ درصد تثبیت و در آزمایشگاه نمونه ها از الک ۵۰۰ میکرون برای نگهداری ماکروبنتوزها عبور و شستشو داده شدند. با استفاده از لوپ و میکروسکوپ تمام موجودات مطابق با گروه های اصلی شناسایی و شمارش شدند. همچنین برای تعیین درصد کل مواد آلی (TOM درصد) به طور ماهانه و بررسی دانه بندی خاک یک نمونه از هر استخر در طول دوره پرورش از ۵ محل یاد شده یک نمونه و به صورت مجزا با روش های مرسوم برداشته و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج وجود ۳ گروه اصلی یعنی بندپایان (سخت پوستان و حشرات)، کرم های حلقوی (کرم های پرتار) و نرم تنان (دوکفه ای ها و شکم پایان) را نشان دادند که در بین آن ها کرم های حلقوی به طورکلی در استخر ۶ و ۱۶ به ترتیب با ۷۸ درصد و ۸۳ درصد دارای بیش ترین درصد فراوانی بودند. ترکیب و فراوانی ماکروبنتوزها در ماه ها و در هر استخر متفاوت بود. درصد کل مواد آلی در هر دو استخر تفاوت معنی داری را نشان نداد (P>0.05)، در حالی که در ماه های مختلف تفاوت معنی دار بود (P<0.05). بافت دانه ای استخر شامل ماسه، سیلت و رس بود که میزان هر یک در هر دو استخر و در قسمت های مختلف استخر متفاوت بود. میزان مواد آلی موجود در رسوبات بستر به نسبت بالا است که احتمالا به دلیل دانه بندی ذرات رسوبی است که از نوع سیلتی – رسی هستند.