مقاله بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس گیاهان دارویی بیلهر، چویر و زیره ایرانی (Ferulago angolata, Dorema aucheri و Bunium persicum) در استان کرمان (ایران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس گیاهان دارویی بیلهر، چویر و زیره ایرانی (Ferulago angolata, Dorema aucheri و Bunium persicum) در استان کرمان (ایران)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیلهر
مقاله چویر
مقاله زیره ایرانی
مقاله بتا – اوسیمن
مقاله دی اتیل – فتالات
مقاله فلاندرن
مقاله کومین آلدئید
مقاله گاما – ترپینن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: بیرمی نیا لیلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق سه گونه بیلهر، چویر و زیره ایرانی (Ferulago angulata, Bunium persicum, Dorema aucheri) در تابستان ۱۳۹۱ از ارتفاعات شهرستان بردسیر استان کرمان، در مرحله میوه دهی جمع آوری و در سایه خشک شد. از دو گیاهFerulago angulata  و Bunium persicum با روش تقطیر با آب (طرح کلونجر) اسانس گیری و از گیاهDorema aucheri  با استفاده از هگزان عصاره گیری شد. ترکیب های شیمیایی گیاهان توسط روش کروماتوگرافی گازی متصل به شناساگر طیف نگار جرمی (GC-MS) شناسایی شد. مهمترین ترکیب های شیمیایی عصاره گیاه D. aucheri شامل دی اتیل فتالات (۷۹٫۱۵ درصد) و دی بوتیل فتالات (۵٫۷۳ درصد)، در گونه F. angulata به ترتیب بتا – اوسیمن (۴۰٫۰۲ درصد)، آلفا – فلاندرن (۱۴٫۴۷ درصد) و بتا – فلاندرن (۱۴٫۴۳ درصد) عمده ترین ترکیب های اسانس و در اسانس گیاه زیره کرمانی نیز به ترتیب: کومین آلدئید (۲۰٫۵۳ درصد)، گاما – ترپینن (۲۳٫۹۳ درصد)، ۳-کارن-۱۰-آل (۲۷٫۹۹ درصد) و ۲-کارن-۱۰-آل (۹٫۴۹ درصد) از مهمترین ترکیبات اسانس گیاه گزارش شد.