مقاله بررسی ترکیب های شیمیائی اسانس گل های سه گونه از جنس اکالیپتوس کاشته شده در منطقه کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۱۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی ترکیب های شیمیائی اسانس گل های سه گونه از جنس اکالیپتوس کاشته شده در منطقه کاشان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلفا- پینن
مقاله اسانس
مقاله اکالیپتوس
مقاله ۱
مقاله ۸- سینئول
مقاله کاشان
مقاله گلوبولول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بتولی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: حقیرابراهیم آبادی عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی قمی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: جوکارکاشی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: مازوچی اسماء

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکالیپتوس یکی از جنس های درختی و درختچه ای خانواده مورد (Myrtaceae) محسوب می شود که بومی استرالیا بوده و گونه های مختلف آن در سایر نواحی گرمسیری جهان یافت می شود. هدف از این تحقیق، استخراج و شناسائی ترکیب های شیمیائی اسانس گل های سه گونه از جنس اکالیپتوس کاشته شده در منطقه کاشان (E. largiflorens، E. torquata و E. loxophleba) می باشد. اسانس گیری به روش تقطیر با آب و با دستگاه کلونجر انجام شد. اجزای اسانس با استفاده از دستگاه های GC و GC/MS آنالیز و شناسائی شدند. بازدهی اسانس گل های E. largiflorens، ۱٫۷ درصد (حجمی/وزنی) بدست آمد. تعداد ۲۲ ترکیب اسانس شناسائی شد که ۱، ۸- سینئول (۴۴٫۰۴ درصد)، آلفا- پینن (۹٫۱۱ درصد) و اسپاتولنول (۶٫۵۵ درصد) ترکیب های عمده اسانس بودند. بازدهی اسانس گل های E. torquata، ۰٫۵۶ درصد (حجمی/وزنی) بدست آمد. تعداد ۱۹ ترکیب در اسانس شناسائی شد که، ترکیب های اصلی تشکیل دهنده اسانس، ۱، ۸- سینئول (۴۶٫۴۶ درصد)، آلفا- پینن (۲۲٫۴۹ درصد) و آلفا- فلاندرن (۹٫۹۷ درصد) بودند. بازدهی اسانس گل های E. loxophleba، ۹۴٫۲ درصد (حجمی/وزنی) بدست آمد. تعداد ۱۱ ترکیب در اسانس شناسائی شد که بیشترین اجزای تشکیل دهنده اسانس، آرومادندرن (۲۹٫۵۱ درصد)، گلوبولول (۲۱٫۳۶ درصد) و لدین (۱۳٫۱۸ درصد) بودند. قسمت اعظم ترپن های تشکیل دهنده اسانس گل های E. torquata و E. largiflorens مونوترپن ها بودند، در حالی که بیشترین ترکیب های تشکیل دهنده اسانس گل های E. loxophleba، سسکوئی ترپن ها بود.