مقاله بررسی ترکیب صید خرچنگ های گرد (Brachyura) در آب های دریای عمان (استان هرمزگان) با تاکید بر گونه های دارای اهمیت تجاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی ترکیب صید خرچنگ های گرد (Brachyura) در آب های دریای عمان (استان هرمزگان) با تاکید بر گونه های دارای اهمیت تجاری
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرچنگ گرد
مقاله دریای عمان
مقاله زیر جزر و مدی
مقاله ترکیب صید
مقاله Portunidae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادی دیلمی ایلیا
جناب آقای / سرکار خانم: سواری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ولی نسب تورج
جناب آقای / سرکار خانم: سخایی نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر در سال ۱۳۸۹ به منظور درک صحیح از ترکیب گونه های خرچنگ مورد صید در آب های زیر جزر و مدی دریای عمان انجام گردید. بدین منظور با استفاده از یک شناور صید صنعتی ترالر کلاس فردوس، از تنگه هرمز تا منطقه دریایی میدانی با در نظر گرفتن ۵۶ ایستگاه دریایی از عمق ۹ تا ۸۷ متر نمونه برداری شد. در این مطالعه ۱۳ گونه خرچنگ از ۸ جنس متعلق به ۷ خانواده شناسایی گردید. بیشترین فراوانی با ۵۶ درصد به خانواده Portunidae با اهمیت تجاری زیاد و کمترین فراوانی نسبی با ۲ درصد به خانواده های Galenidae و Parthenopidae با اهمیت تجاری کم، تعلق داشت.