مقاله بررسی ترکیب شیمیایی و کانی شناسی مارن های سازند میشان در شمال اهواز برای استفاده به عنوان مواد اولیه آجرپزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۲۹۷ تا ۳۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسی ترکیب شیمیایی و کانی شناسی مارن های سازند میشان در شمال اهواز برای استفاده به عنوان مواد اولیه آجرپزی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مارن
مقاله میشان
مقاله آجر
مقاله استاندارد
مقاله کانی شناسی
مقاله ترکیب شیمیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورکاسب هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: ویسه سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: خیاط نیکنام شراره
جناب آقای / سرکار خانم: زراسوندی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، ویژگی های کانی شناسی و شیمیایی مارن های سازند میشان در منطقه ای از شمال شرق اهواز برای استفاده در صنعت آجر بررسی شده است. بررسی های کانی شناسی و زمین شیمی به روش های پراش پرتو ایکس (XRD) و فلوئورسانی پرتو ایکس (XRF) انجام شد. ترکیب کانی شناسی منطقه اغلب دارای کانی های اصلی کوارتز، کلسیت، دولومیت و کانی های فرعی شامل ارتوکلاز، کلریت، و موسکوویت است. ایلیت و مونتموریلونیت بصورت فرعی در بعضی از نمونه ها حضور دارند.SiO2، CaO، Al2O3، Fe2O3 و MgO فراوان ترین اکسیدهای اصلی منطقه بشمار می روند. اکسیدهای یاد شده بر رفتار فنی مواد اولیه آجر تاثیر دارند. میانگین ترکیب شیمیایی مارن ها به ترکیب شیمیایی مناسب خاک آجرپزی (استاندارد شماره ۱۱۶۲) نزدیک است. از نظر ترکیب شیمیایی و کانی شناسی، با استفاده از مواد افزودنی معدنی مانند رس پرمایه می توان مارن های منطقه را در صنعت آجر به کار برد.