مقاله بررسی ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکوشیمیایی سبوس برنج ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسی ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکوشیمیایی سبوس برنج ایرانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبوس برنج
مقاله ویژگی های فیزیکوشیمیایی
مقاله دانسیته توده ای
مقاله اندیس جذب آب
مقاله اندیس حلالیت آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورزهدایتی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: اعلمی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدزادگان علی
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودلو یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دارایی گرمه خانی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، نمونه های سبوس حاصل از ۴ رقم برنج (ندا، طارم، فجر و شیرودی) از نظر ترکیب شیمیایی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. بر اساس نتایج حاصل، کم ترین مقدار رطوبت، چربی و خاکستر مربوط به نمونه فجر و کم ترین مقدار پروتئین متعلق به نمونه ندا بود. بیش ترین مقدار رطوبت و پروتئین به ترتیب در نمونه های طارم و شیرودی و بیش ترین مقدار چربی و خاکستر در نمونه ندا مشاهده شد در حالی که بیش ترین مقدار کربوهیدرات و فیبر مربوط به نمونه فجر بود و کم ترین مقادیر کربوهیدرات و فیبر در نمونه های طارم و شیرودی مشاهده شد (p<0.05). دانسیته توده ای نمونه های سبوس از ۰٫۴۲ گرم بر میلی لیتر برای نمونه ندا تا ۰٫۴۸ گرم بر میلی لیتر متغیر بود که به لحاظ آماری معنی دار بود (p<0.05). نمونه فجر، بیش ترین اندیس جذب آب را با مقدار ۳٫۷۰ (گرم برگرم) و نمونه شیرودی، کم ترین میزان جذب آب را با مقدار ۳٫۴۸ (گرم بر گرم) نشان داد. نمونه ندا اختلاف معنی داری با سایر نمونه ها در اندیس حلالیت آب داشت. اندیس های رنگی L* و DE در نمونه های سبوس برنج، اختلاف معنی داری با یکدیگر داشتند (p<0.05). نتایج این تحقیق، نشان داد که سبوس برنج پتانسیل مناسبی برای استفاده در فرآورده های غذایی دارد.