مقاله بررسی ترکیب تقریبی بیوشیمیایی، پروفایل اسیدهای چرب و ارزش غذایی لاشه ماهی کپور سرگنده (Hypophthalmichtys nobilis) در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۲۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ترکیب تقریبی بیوشیمیایی، پروفایل اسیدهای چرب و ارزش غذایی لاشه ماهی کپور سرگنده (Hypophthalmichtys nobilis) در استان مازندران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کپور سرگنده پرورشی
مقاله ترکیب تقریبی بیوشیمیایی
مقاله اسیدهای چرب
مقاله ارزش غذایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خان زمانی محمدی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی فرد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: قلیچی افشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، ترکیب تقریبی بیوشیمیایی (پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت)، ترکیب اسیدهای چرب و ارزش غذایی کپور سرگنده (Hypophthalmichtys nobilis) پرورشی استان مازندران بررسی شد. در این بررسی از ۳ مزرعه در زاغمرز، فریدونکنار و نشتارود ۵ عدد ماهی که در مجموع ۱۵ عدد نمونه صید، به صورت فیله پوست گیری شده و بدون استخوان آماده گردید. نتایج آنالیز اسیدهای چرب نشان داد که اولئیک اسید ((n-9) C18:1) بیشترین و آراشیدیک اسید (C20:0) کمترین مقدار را به خود اختصاص داد. همچنین شاخص هایی همچون نسبت PUFA/SFA، مقادیر ω۳ و ω۶، مجموع ω۳+ω۶، نسبت ω۳/ω۶، مجموع EPA+DHA و نیز نسبت EPA+DHA/C16 نیز مورد بررسی قرار گرفت. میزان پروتئین، چربی، رطوبت و انرژی فیله در منطقه فریدونکنار بیشترین و در منطقه بهشهر کمترین بود. نتایج همچنین نشان داد که میان مقادیر شاخص های ترکیب بیوشیمیایی در این گونه تفاوت معناداری وجود نداشت (P>0.05) اما با تجزیه و تحلیل عددی مشخص نمود که میزان انرژی فیله دارای تفاوت معناداری است (P<0.05). براساس نتایج، کپور سرگنده پرورشی به دلیل وجود پروتئین های با ارزش زیستی بالا و حضور قابل توجه اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه، دارای ارزش غذایی و شیلاتی بالایی است.