مقاله بررسی ترکیبات مغذی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در سه ناحیه سری، میانی و دمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۸۹ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسی ترکیبات مغذی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در سه ناحیه سری، میانی و دمی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکیبات مغذی
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله فیله
مقاله پروتئین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یگانه سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: محرابی زیبنده
جناب آقای / سرکار خانم: قوامی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه بررسی پراکنش چربی، پروتئین و رطوبت در فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورشی بود. اختلاف در میزان چربی، پروتئین و رطوبت در همه بخش های فیله مشاهده شد، بطوری که به ترتیب کمترین مقدار لیپید (۹٫۸۶±۰٫۷۲) و بیشترین مقدار رطوبت (۷۷٫۴۴±۱٫۴۵) در ناحیه دمی و همچنین در مقابل بیشترین مقدار لیپید (۱۱٫۲۸±۰٫۷۹) و کمترین مقدار رطوبت (۷۵٫۳۵±۱٫۹۰) در ناحیه میانی بدست آمد (p<0.05). همچنین بیشترین میزان پروتئین (۴۲٫۹۲±۱٫۵۲) در ناحیه دمی و کمترین میزان پروتئین (۴۱٫۲۳±۱٫۸۹) در ناحیه میانی گزارش شد (p>0.05). میزان لیپید در نواحی سری، میانی و دمی با میزان رطوبت در این نواحی همبستگی معنی داری داشت (p<0.05)، لذا به نظر می رسد با تعیین میزان رطوبت هر ناحیه بتوان میزان لیپید را محاسبه کرد.