مقاله بررسی ترکیبات مختلف کلسیمی و غلظت آنها بر سیب رقم رد دلیشز در زمان برداشت و پس از برداشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی از صفحه ۸۹ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسی ترکیبات مختلف کلسیمی و غلظت آنها بر سیب رقم رد دلیشز در زمان برداشت و پس از برداشت
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیب
مقاله کلرید کلسیم
مقاله کلات کلسیم
مقاله آمینو کلسیم
مقاله انبارمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سیدعبدالحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محصولات تازه بریده به دلیل راحتی مصرف و داشتن ارزش غذایی بالا بازار پسندی بالایی دارند. تولید سیب های تازه برداشت شده در سال های اخیر روند افزایشی داشته است. به منظور حفظ ویژگی های کیفی سیب های تازه برداشت شده رد دلیشز، این تحقیق با استفاده از ترکیبات مختلف کلسیمی و غلظت های مختلف انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار اجرا گردید. فاکتور اول شامل ترکیبات مختلف کلسیمی (کلرید کلسیم، کلات کلسیم و آمینو کلسیم) بود. فاکتور دوم غلظت های مختلف (۰، ۲٫۵، ۵ و ۷٫۵ میلی گرم در لیتر) را شامل بود. بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایش، کلرید کلسیم با غلظت ۷٫۵ میلی گرم در لیتر بیشترین تاثیر را در جلوگیری از پوسیدگی و حفظ سفتی بافت میوه سیب رد دلیشز داشت. تاثیر کلرید کلسیم بر میزان مواد جامد محلول، میزان کلسیم، درصد کاهش وزن سیب رد دلیشز قابل توجه بود. تاثیر کلات کلسیم بر برخی از صفات نظیر، میزان کلسیم، درصد کاهش وزن میزان مواد جامد محلول با کلرید کلسیم تفاوت معنی داری نداشت. تاثیر آمینو کلسیم نسبت به کلات کلسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورد ارزیابی کمتر بود.