مقاله بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگی های بیومتری الیاف در تنه و مخروط درخت کاج تدا در منطقه گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۵۴۵ تا ۵۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگی های بیومتری الیاف در تنه و مخروط درخت کاج تدا در منطقه گیلان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاج تدا
مقاله مخروط کاج
مقاله ترکیبات شیمیایی
مقاله ضریب درهم رفتگی
مقاله ضریب انعطاف پذیری
مقاله ضریب رانکل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلی زاده سرچشمه طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: فرج پوررودسری آرش
جناب آقای / سرکار خانم: تابعی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف مقایسه ترکیبات شیمیایی و ویژگی های بیومتری الیاف (طول– قطر– ضخامت دیواره الیاف) و ضرایب مشتق شده از آنها بر روی تنه درخت و مخروط گونه کاج تدا منطقه آستارا استان گیلان انجام شده است. دیسک هایی از تنه درخت و چند عدد مخروط به طور کاملا تصادفی انتخاب و بعد ترکیبات شیمیایی آن از طریق استانداردهای آیین نامه TAPPI و ویژگی های بیومتری به روش فرانکلین اندازه گیری و ضرایب بیومتری آنها نیز محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل آماری نتایج این بررسی نشان داد که میانگین سلولز در تنه درخت ۵۴٫۸۳ درصد و در مخروط ۲۶٫۷۵ درصد، لیگنین در تنه درخت ۳۲٫۵۷ درصد و در مخروط ۳۴ درصد و مواد استخراجی در تنه درخت در الکل ۰٫۹۲ درصد، در استن ۱٫۹۷ درصد و در آب ۷٫۰۴ درصد و در مخروط کاج در الکل ۱ درصد، در استن ۲٫۴۵ درصد و در آب ۷٫۲۸ درصد بوده است. بر اساس نتایج آزمون چند دامنه ای دانکن، بین میوه و تنه درخت به غیر از ضریب درهم رفتگی در سایر خصوصیات مورد مطالعه اختلاف معنی داری در سطح ۵ درصد وجود داشت. از نظر طول، قطر، قطر حفره سلولی و ضریب نرمش یا انعطاف پذیری، تنه درخت کاج تدا دارای مقادیر بیشتری نسبت به میوه بوده و از نظر ضریب رانکل میوه نسبت به تنه برتری داشت.