مقاله بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و اثرات آنتی اکسیدانی، محتوای تام فنلی و فلاونوئیدی عصاره گیاه Nepeta pogonosperma که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گیاهان دارویی از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و اثرات آنتی اکسیدانی، محتوای تام فنلی و فلاونوئیدی عصاره گیاه Nepeta pogonosperma
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Nepeta pogonosperma
مقاله اثرات آنتی اکسیدانی
مقاله ایران
مقاله ترکیبات اسانس
مقاله خانواده نعناع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلیقی سیگارودی فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: اهوازی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده معبود حمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی فرد ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گیاه Nepeta pogonosperma از خانواده نعناع (Labiatae)، یکی از گونه های پونه سای انحصاری ایران (در منطقه الموت) می باشد. ترکیبات گزارش شده از جنس پونه سا شامل فلاونوئیدها، ایریدوئیدها، فنل ها و دی ترپن ها می باشند. گیاهان این جنس معطر بوده و اثرات آنتی اکسیدانی، ضدمیکروبی، حشره کشی، ضدالتهابی، ضددردی و ضداضطرابی دارند، همچنین در طب سنتی به دلیل داشتن اثرات خلط آور، ضدعفونی کننده، ضدسرفه، ضدآسم و تب بر استفاده می شوند.
هدف: هدف از این مطالعه بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و اثرات آنتی اکسیدانی، محتوای تام فنلی و فلاونوئیدی عصاره گیاه Nepeta pogonosperma در زمان گلدهی می باشد.
روش بررسی: محتوای تام فنلی و فلاونوئیدی گیاه به روش رنگ سنجی اندازه گیری شد. ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه به وسیله روش های روبش رادیکال های آزاد DPPH و ABTS و قدرت آنتی اکسیدانی – احیاءکنندگی فریک (FRAP) مورد ارزیابی قرار گرفت. اسانس به روش تقطیر با آب به دست آمد و با کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: عصاره دارای محتوای تام فنلی بیشتری نسبت به محتوای تام فلاونوئیدی بود. عصاره متانولی اثر روبش رادیکال DPPH متوسطی (IC50 یر ۲۰۰ میکروگرم در میلی لیتر) از خود نشان داد. ۵۰ ترکیب که جمعا ۹۵٫۹۵ درصد ترکیبات اسانس را شامل می شدند، شناسایی شدند. ترکیبات اصلی تشکیل دهنده اسانس گیاه شامل ۱، ۸- سینئول و ۴aa، ۷a، -۷aa پتا لاکتون بودند.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهند که عصاره گیاه N.pogonosperma دارای اثرات آنتی اکسیدانی بوده و می تواند به عنوان منبع بالقوه آنتی اکسیدان های طبیعی برای درمان برخی بیماری ها درنظر گرفته شود. جهت شناسایی ترکیبات شیمیایی فعال گیاه و ارزیابی های بیولوژیک جامع تر تحقیقات بیشتری ضروری می باشد.