مقاله بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس مریم نخودی (.Teucrium polium L) در رویشگاه های مختلف استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۴۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس مریم نخودی (.Teucrium polium L) در رویشگاه های مختلف استان مازندران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مریم نخودی
مقاله اسانس
مقاله بررسی
مقاله رویشگاه ها
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی خانیکی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زادگان رزا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: گیاه . Teucrium polium L متعلق به جنس Teucrium و تیره نعناعیان بوده که دارای اثرات درمانی ارزشمندی می باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی و مقایسه ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه Teucrium polium در رویشگاه های مختلف استان مازندران بوده است.
مواد و روش ها: جهت انجام این تحقیق، از ۹ رویشگاه واقع در استان مازندران که به ترتیب از G1– G9 کدگذاری شده بودند، سرشاخه های گلدار گیاه، جمع آوری، خشک و اسانس گیری گردید. سپس اسانس های حاصله، با استفاده از GC و GC/MS آنالیز شدند.
یافته ها: ترکیبات عمده بالای ۱۰% در این گیاه، عبارت بودند از: رویشگاه
G1: سابینن (۲۸٫۴%)، ژرماکرن دی (۱۱٫۲%) G2: ژرماکرن دی (۱۹٫۶۴%)، سابینن (۱۸٫۷۵%) G3: سابینن (۲۸٫۲۵%)، سیس سزکوئی سابینن هیدرات (۱۲٫۴۶%) G4: سابینن (۱۵٫۴۷%)، ژرماکرن دی (۱۲٫۸%) G5: ژرماکرن دی (۱۸٫۰۷%)، سابینن (۱۲%) G6: سابینن (۲۹٫۳۰%)، آلفا-پینن (۱۰٫۱%) G7: ای-نرولیدول (۲۳٫۲۱%)، سابینن (۲۰٫۱۴%) G8: سابینن (۳۱٫۳۵%)، ای-نرولیدول (۱۵٫۸۱%)، والریانول (۱۰٫۲۳%) G9: سابینن (۲۶٫۹۳%)، بتا-پینن (۲۱٫۲۳%).
نتیجه گیری: از بین رویشگاه های مذکور، می توان G6، G9، G3 و G4 را به ترتیب به عنوان مناسب ترین رویشگاه ها از نظر کیفیت اسانس، انتخاب نمود.