مقاله بررسی ترکیبات فنلی، روغن های ضروری و فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی گونه سالویا اتیوپیس (تیره نعنائیان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۵۵۳ تا ۵۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی ترکیبات فنلی، روغن های ضروری و فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی گونه سالویا اتیوپیس (تیره نعنائیان)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مریم گلی
مقاله فنل
مقاله فلاونوئید
مقاله فعالیت آنتی اکسیدانی
مقاله فعالیت ضد باکتریایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمیان رویا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدبگی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: پاک زاد رامتین
جناب آقای / سرکار خانم: مالمیر علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس مریم گلی از جنس های مهم تیره نعنائیان است که اغلب گونه های آن ارزش غذایی و دارویی دارند. در این پژوهش محتوای فنل و فلاونوئید کل و نیز فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی گونه سالویا اتیوپیس ارزیابی شد. اجزای موجود در روغن های ضروری این گونه به صورت کمی و کیفی باGC   GC-MS وآنالیز شد. هم چنین فعالیت ضد باکتریایی عصاره متانولی روغن های ضروری گونه بررسی شده به ترتیب در برابر شش و دو سویه باکتری گرم مثبت و منفی بررسی شد. نتایج نشان داد که گونه سالویا اتیوپیس دارای محتوای ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی چشم گیری است. در بررسی ترکیبات روغن های ضروری گونه بررسی شده ۱۱ ترکیب شناسایی شد که آلفا-کوپاین با مقدار ۳۳٫۴۸% فراوان ترین ترکیب روغن های ضروری بود. عصاره گونه بررسی شده در زمینه فعالیت ضد باکتریایی پتانسیل مهاری بسیار زیادی را در برابر باکتری پروتئوس ولگاریس نشان داد، هرچند روغن های ضروری آن فاقد فعالیت ضد باکتریایی بود.