مقاله بررسی تربیت مدنی از دیدگاه امام علی علیه السلام با تاکید بر نهج البلاغه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی از صفحه ۶۹ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تربیت مدنی از دیدگاه امام علی علیه السلام با تاکید بر نهج البلاغه
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تربیت دینی در نهج البلاغه
مقاله تعلیم و تربیت اسلامی و نهج البلاغه
مقاله اداره جامعه اسلامی بر اساس نهج البلاغه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی نژاد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام احمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش محورهای تربیت مدنی از دیدگاه امام علی علیه السلام، به همراه عوامل و زمینه های مصداقی آنها با تاکید بر نهج البلاغه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش تحلیل محتوا و طی آن تمام خطبه ها، نامه ها و حکمتهای منتسب به امام علی علیه السلام در نهج البلاغه بود که همه آنها مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار پژوهش، فهرست وارسی بود که روایی آن به وسیله صاحبنظران و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب همبستگی تایید شد. داده های حاصل از تحلیل اولیه با تحلیل مجرای دیگر برابر با ۰٫۸۴ بوده و داده ها مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که در تربیت مدنی از دیدگاه امام علی علیه السلام عوامل مطرح در قالب چهار محور تحکیم ایمان و عقیده، ترویج اخلاقیات در جامعه، عدالت و حقوق شهروندی است.