مقاله بررسی تراکم و پراکنش سیانوباکترها در تابستان و پاییز در سواحل جنوبی دریای مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۸۳ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تراکم و پراکنش سیانوباکترها در تابستان و پاییز در سواحل جنوبی دریای مازندران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیانوباکتری ها
مقاله فراوانی
مقاله بیوماس
مقاله فصل
مقاله دریای خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امتیازجو مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله زاده ساروی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مخلوق آسیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه تراکم و پراکنش سیانوباکتری های بخش جنوبی دریای خزر با توجه به تغییرات فصول در دو فصل تابستان و پاییز ۱۳۸۸ در محدوده تنکابن تا امیرآباد مورد بررسی قرار گرفت. طی این تحقیق از اعماق ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ متری ایستگاه های تنکابن، نوشهر، بابلسر و امیرآباد نمونه برداری به وسیله روتنر انجام شد. نمونه ها با فرمالین ۲٫۵ درصد تثبیت و جهت بررسی های کمی و کیفی به آزمایشگاه انتقال یافتند. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد از مجموع ۱۰ گونه سیانوباکتری شناسایی شده در این منطقه گونه های غالب تمام ایستگاه ها و اکثر اعماق را .Oscillatoria sp و  Lingbya sp.تشکیل می دهند. Oscillatoria sp با ۵۶ درصد در فصل تابستان و ۵۴ درصد در فصل پاییز و  Lingbya sp.با ۴۳ درصد در فصل تابستان و ۴۰ درصد سیانوباکتری ها در فصل پاییز را شامل می شود. با توجه به بالا بودن دما در فصل تابستان فراوانی این دو گونه غالب ۱۹ برابر فصل پاییز می باشد.