مقاله بررسی تراکم های مختلف بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی سفید دریای خزر Rutilus frisii kutum (kamendky, 1901) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تراکم های مختلف بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی سفید دریای خزر Rutilus frisii kutum (kamendky, 1901)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم
مقاله رشد
مقاله بازماندگی
مقاله بچه ماهی سفید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژادشموشکی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: کاربخش راوی علی
جناب آقای / سرکار خانم: مازینی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در آبزی پروری به دلیل مقرون به صرفه بودن، ماهیان پرورشی با تراکم بیشتر از محیط طبیعی در استخرهای پرورشی نگهداری می شوند. تراکم مناسب ذخیره سازی در رشد و پرورش ماهیان تاثیرات زیادی می گذارد. به این منظور این آزمایش در ۸ هفته به منظور بررسی تراکم های مختلف بر روی رشد ماهی سفید انجام پذیرفت. آزمایشات در ۵ تیمار و ۳ تکرار بصورت: تیمار ۱: با تراکم ۱۰ عدد (۰٫۱۷۴ کیلوگرم بر متر مکعب)، تیمار ۲: با تراکم ۲۰ عدد (۰٫۳۴۸ کیلوگرم بر متر مکعب)، تیمار ۳: با تراکم ۳۰ عدد (۰٫۵۲۲ کیلوگرم بر متر مکعب)، تیمار ۴: با تراکم ۴۰ عدد (۰٫۶۹۶ کیلوگرم بر متر مکعب) و تیمار ۵: با تراکم ۵۰ عدد (۰٫۸۷۰ کیلوگرم بر متر مکعب) ماهی سفید در حجم ۲۰ لیتر آب انجام پذیرفت. نرخ غذادهی بر اساس ۱۰ درصد وزن بدن کل بچه ماهیان یک تکرار، در روز صورت گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق مشخص گردید که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن و طول بدن ماهی اختلاف معنی دار آماری وجود دارد (p<0.05). بطوریکه بیشترین افزایش وزن و طول را بچه ماهیان سفید تیمار ۳ با تراکم ۳۰ عدد (۰٫۵۲۲ کیلوگرم بر متر مکعب)، داشتند. همچنین اختلاف معنی دار در میزان ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه، درصد افزایش وزن بدن، رشد روزانه، ضریب چاقی و درصد بازماندگی مشاهد شد (۰٫۰۵>P). با توجه به نتایج حاصل از این بررسی به نظر می رسد بهترین تراکم برای بچه ماهی سفید در استخرهای پرورشی تراکم ۳۵۰ هزار قطعه در هر هکتار می باشد که این امر باعث استفاده بهینه از استخرهای پرورشی تا رهاسازی بچه ماهیان به دریا می گردد.