مقاله بررسی تراکم و الگوی پراکنش و پایداری توتیای دریایی (Stomopneustes variolaris: Echinoidea) در نواحی بین جزر و مدی خلیج چابهار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۹ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تراکم و الگوی پراکنش و پایداری توتیای دریایی (Stomopneustes variolaris: Echinoidea) در نواحی بین جزر و مدی خلیج چابهار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Stomopneustes variolaris
مقاله ناحیه بین جزر و مدی
مقاله تراکم
مقاله پراکنش
مقاله پایداری
مقاله خلیج چابهار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالقی متین
جناب آقای / سرکار خانم: صفاهیه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سواری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: دوست شناس بابک
جناب آقای / سرکار خانم: عوفی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف شناسایی و بررسی تراکم و پراکنش توتیای دریایی Stomopneustes variolaris در نواحی بین جزر و مدی سواحل خلیج چابهار طی یک دوره زمانی از آبان ماه ۱۳۸۷ لغایت شهریورماه ۱۳۸۸ انجام شده است. منطقه مورد مطالعه در منتهی الیه جنوب شرقی ایران و سواحل دریای عمان ـ استان سیستان و بلوچستان در محدوده جغرافیایی عرض شمالی ۲۵o16’۶۱’’-۲۵o22’۴۷ و طول شرقی ۶۰o39’۹۰’’-۶۰o24’۳۸’’ قرار گرفته است. نمونه برداری دو ماه یک بار به هنگام جزر کامل از ۵ ایستگاه انتخابی به صورت تصادفی و به وسیله پرتاب کوادرات ۱m×۱m صورت گرفت. نمونه های جمع آوری شده، شمارش و شناسایی گردیدند و سپس تراکم و پراکنش و پایداری آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که گونه S.variolaris بیشترین فراوانی را در اسفندماه ۸۸  (3.33±۱٫۰۳ind.m-2)داشته است. نتایج حاصل از شاخص پراکندگی و پایداری نشان داد که پراکنش این گونه، بیشتر تصادفی و گاهی به صورت تجمعی است و این گونه، جزو گونه های نادر بشمار رفته و تنها در ایستگاه های ۱ و ۴ مشاهده گردیده است.