مقاله بررسی تداخل اثر عصاره الکلی گیاه شاهتره و داروی کلرامبوسیل براسپرماتوژنز موش صحرایی نر نژاد ویستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تداخل اثر عصاره الکلی گیاه شاهتره و داروی کلرامبوسیل براسپرماتوژنز موش صحرایی نر نژاد ویستار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره الکلی
مقاله شاهتره
مقاله کلرامبوسیل
مقاله اسپرماتوژنز
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری نصرآبادی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: شیروی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: سوری مونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق اثرات عصاره الکلی گیاه شاهتره Fumaria parviflora متعلق به خانواده Fumariacea به عنوان یک آنتی اکسیدان و تداخل آن با داروی کلرامبوسیل بر بافت بیضه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، شناخت محل اثر کلرامبوسیل در بافت بیضه و اثر حفاظتی عصاره الکلی شاهتره در برابر آن می باشد. رات های نر بالغ نژاد ویستار در ۶ گروه ۷ تایی گروه بندی شدند. گروه شاهد ۱ روغن مایع، گروه شاهد ۲ کلرامبوسیل (۱۰ mg/kg w.b.)، گروه تیمار ۱ عصاره الکلی شاهتره (۱۵۰ mg/kg w.b.)، گروه های تیمار ۲ و  3و  4کلرامبوسیل (۱۰ mg/kg w.b.) و به ترتیب عصاره الکلی شاهتره با غلظت های ۱۵۰، ۲۵۰ و ۳۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن از طریق گاواژ دریافت کردند، پس از ۱۵ روز موش ها تشریح و بیضه ها بیرون آورده شدند و پس از مورفومتری از آنها لام های میکروسکوپی تهیه شد و مورد بررسی بافت شناختی قرار گرفتند. اپی تلیوم ژرمینال بررسی شده و تعداد سلول های زاینده شمارش گردید. مشخص شد که کلرامبوسیل درگروه شاهد ۲ اندازه بیضه و تعداد سلول های اسپرم را بطور معنی دار کاهش داده است، اما در گروه های تیمار اثرات کاهشی و افزایشی روی اسپرم ها مشاهده شد.